UNDERVISNING // EDUCATION

 

"Eduation is the most powerful weapon which you can use to change the world"

Nelson Mandela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forelesning:

Kunst- og Håndverkslæreren

Kreativ mentor og tilrettelegger

 

Marthe Skaale Johansen ©2016

 

 

Marthe Skaale Johansen © 2005-2017